THUỐC NHUỘM THẾ HỆ MỚI BRELIL
Bảng mã màu COLORIANNE cũ