THƯ MỜI THAM DỰ GIAO LƯU KỸ THUẬT CẮT VÀ NHUỘM XU HƯỚNG 2020 TRÊN NỀN TẢNG SASSOON


THƯ MỜI THAM DỰ GIAO LƯU KỸ THUẬT CẮT VÀ NHUỘM XU HƯỚNG 2020 TRÊN  NỀN TẢNG SASSOON
Thời gian:
9.00 đến 14.00, thứ tư ngày 26/08/2020
Địa điểm: Công ty cổ phần ngôi sao châu Âu, tầng 3 tòa nhà Yamaha, số 62 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội
Toàn bộ chi phí tham gia BTC sẽ tài trợ 100%
Với sự tham gia của 2 diễn giả:
- Giám đốc kỹ thuật Brelil Thuận Kenny
- Chuyên gia Đức Jimmy
Nội dung chương trình:
- Chia sẻ kỹ thuật làm màu Brelil
- Chia sẻ những kỹ thuật cắt căn bản bởi Giám đốc kỹ thuật Brelil Thuận Kenny và Chuyên gia Đức Jimmy
- Rút kinh nghiệm các mẫu đã làm
Liên hệ: 098 440 1288
Trân trọng kính mời!

Các tin khác: