Công ty Eurostars mua bảo hiểm Corona cho toàn bộ nhân viên bán hàng và nhân viên thị trường

Trước những diễn biến phức tạp của dịch Covid – 19, Công ty Eurostars mua bảo hiểm Covid – 19 cho toàn bộ nhân viên bán hàng và nhân viên thị trường. Đây là giải pháp để ngăn ngừa rủi ro cho những nhân viên phải thường xuyên phải làm việc bên ngoài và tiếp xúc với khách hàng.

Trước những diễn biến phức tạp của dịch Covid – 19, Công ty Eurostars mua bảo hiểm Covid – 19 cho toàn bộ nhân viên bán hàng và nhân viên thị trường. Đây là giải pháp để ngăn ngừa rủi ro cho những nhân viên phải thường xuyên phải làm việc bên ngoài và tiếp xúc với khách hàng.

Trước đó công ty Eurostars cũng đã trang bị nước khử trùng cho 100% nhân viên khi tiếp xúc, gặp gỡ khách hàng.

Hy vọng với sự quan tâm sâu sắc từ phía Ban lãnh đạo công ty, toàn thể cán bộ nhân viên trong công ty sẽ yên tâm làm việc và chủ động bảo vệ sức khỏe của mình.

Scroll to Top